Hoe mogen we je helpen?

Financieel Adviesburo Peramaker gevestigd te Deil is opgericht 1 september 1983.

In 1983 is men vanuit het woonhuis begonnen als eenmanszaak onder de naam: Assurantiekantoor Peter Ramaker, met o,o omzet en relaties. Het was een kleine dijkwoning gelegen aan de Deilsedijk 40 te Deil. De dienstverlening bestond destijds alleen uit verzekeringen.

In 1987 is men verhuisd naar een groter behuizing aan de Schoresteynstraat 66 te Deil, hier zijn de activiteiten uitgebreid met een bankagentschap van de NMS-Spaarbank.

In 1991 kreeg men de mogelijkheid om een vrijstaande woning te bemachtigen waar nog uitbouwmogelijkheden zouden zijn voor een professioneel kantoor. Het ligt in de kern van Deil aan de Palmesteynstraat 8. Tot eind 1994 is er altijd gewerkt vanuit het woonhuis waarbij gebruik is gemaakt van de grootste slaapkamer op de 1e etage. Bij deze laatste verhuizing is tevens de tenaamstelling gewijzigd in Financieel Adviesburo Peramaker vof. Het bleek dat dit beter de lading dekte voor de activiteiten die het kantoor voert. Dit laatste is intussen uitgebreid met administratieve dienstverlening, beleggingsadviezen en een reisbureau.

Begin 1994 is men begonnen met de bouwactiviteiten om naast de woning een kantoor te plaatsen - dit pand is in november 1994 betrokken. Hierdoor is er rust gekomen in de werkzaamheden en is de logistiek van de werkzaamheden verbeterd.

Januari 1996: is er een aanvang gemaakt met het opstellen van een ondernemingsplan. Medio 1996 is deze gereed gekomen en wordt in vervolg meegenomen in de jaarlijkse activiteiten.

Door uittreding van één der vennoten is de tenaamstelling met ingang van 29-12-1996 gewijzigd in Financieel Adviesburo Peramaker. Tevens is, medio november 1996, de tenaamstelling van het bankagentschap gewijzigd in Regiobank (deze wijziging is in het kader van de retailbankaktiviteiten een goede zet geweest).

7 Maart 1997 is het kantoor volledig opnieuw geautomatiseerd door aanschaf van het softwarepakket Level 5 van CCS te Woerden.

1998 is het jaar geweest om veel zaken op een rij te zetten -qua organisatie op de onderdelen personeel, logistiek en behuizing- in de zomer is er ruimte aan de voorkant van het pand bij het kantoor getrokken. Door ontwikkelingen in de markt is men het Financial Planning traject ingegaan.

Op 16-04-1999 is er definitief afscheid genomen van de laatste onderdelen van de oude hardware, deze is vanaf 1991 functioneel geweest.

7 December 1999 is er een aanvang gemaakt om met views, m.b.v. ADN te gaan werken.

Week 38-2000 is de onderneming on-line op het world-wide-web onder de toegangsnaam: www.peramaker.nl.

Het ondernemingsplan 2003 wordt volledig in Euro’s zonder ontwenning geschreven.

18-06-2002 In het werkoverleg cruciale beslissingen genomen v.w.b. het doel te gaan werken met een papierarm kantoor
- beëindigde overeenkomsten (m.u.v. MR, FI en zakelijk) wordt niet meer fysiek bewaard. Naar overige zaken wordt onderzoek gepleegd.

2003 was een jaar met organisatorische wijzigingen. De afdeling financiële administratie is verzwaard en de weg is gezet dat de gegevens zodanig worden verwerkt zodat ze grotendeels door de accountant overgenomen kunnen worden. De hardware is vernieuwd in een nieuw netwerk. Er wordt nu menig dossier gescand zodat fysieke archivering zal afnemen waardoor er ook een zeer grote stap is gezet naar het papierarme kantoor.

Eind 2004 is GIM geïntegreerd binnen Level.

25-02-2005 1e GIM mutatie succesvol uitgevoerd (NN).

09-2006 is het hoofdsysteem succesvol geconverteerd naar CCS Level 7 en wordt aanvang gemaakt in samenwerking met een makelaar met bemiddelingsactiviteiten in onroerend goed.

2006 zijn er onderzoeken opgestart om een Direct Writer op te richten, zoals het laat aanzien zal deze in 2007 zijn beslag krijgen. Voorts is de digitale dienstenmap “mijn map” geïntroduceerd.

In 2007 hebben wij in een collectiefverband met 33 NBVA-leden Pera-Direct als onderdeel van Direct-Office opgericht.

01-09-2008 hebben we ons 25 jarig bestaan gevierd.

In de zomer van 2009 is de financiële kluis operationeel geworden, hierin kunnen relaties al hun financiële scenario’s inzien. Verder is de nieuwe dienstenwijzer t.b.v. MKB en het dienstverleningsdocument t.b.v. particulieren gepresenteerd.

17-03-2010 - 01-05-2010 werkprocedures volledig gedigitaliseerd.

In de zomer 2010 worden de meeste recente versies van het dienstverleningsdocument (ten behoeve van particulieren) en de dienstenwijzer (ten behoeve van zakelijk) gedeponeerd bij de KvK en op alle momenten waar mogelijk onder de aandacht gebracht.

01-09-2011 28e verjaardag. Intussen meer dan 4.000 relaties.

2012 afspraken gemaakt met leadgeneratoren, waaronder de testomgeving is ontstaan om met koude leads te werken. V.w.b. de statistieken naar onze website zijn we overgestapt naar Google Analytics. Afscheid genomen van de fysieke agenda. Schadeadministratie wordt volledig digitaal verwerkt.

2015 keuze gemaakt, dat we geen nieuwe relaties aannemen zonder betalende DVO (Dienstverleningsovereenkomst).

11-2015 Peramaker Juridische Helpdesk gelanceerd.

02-2016 onze app Peramaker gelanceerd.

01-11-2016 wordt er centraal geen stukken meer aangeleverd om te digitaliseren, vanaf dit moment digitaliseert de behandelaar ieder zijn eigen stukken.

01-2017 Peramaker productenmap gelanceerd.
Enkele elementen, die in de productenmap zichtbaar zijn, die nu default zijn ingeregeld (uiteraard aanpasbaar):
• Systeemgegevens van alle lopende producten;
• Lopende schade’s;
• Onbetaalde nota’s;
• Beeindigde producten tot 12 maanden na beeindiging;
• Schade’s tot 12 maanden na afwikkeling;
• Betaalde nota’s tot 24 maanden na betaling.

07-03-2017 krijgen we ook verder zicht, om onderliggende documenten zichtbaar voor de eindklant te laten zijn, hier kunnen we denken aan polisaanhangsels, groene kaarten, belasting aangifte enz.

01-09-2017 Website volledig vernieuwd.

28-04-2018 N.a.v. verdere digitalisering, grootste deel van onze kasten uit het kantoor gehaald.

01-10-2018 Aanvang gemaakt, om de poststromen in- en uitgaand verder te digitaliseren en tussenstappen (e-mail, brieven, handelingen e.d.) zoveel mogelijk zien te elimineren.

01-12-2018 N.a.v. de evaluatie poststromen, info@peramaker.nl zodanig ingericht dat deze voor iedereen benaderbaar is.

01-01-2019 Alle sjablonen getoetst op gebruik, toepasbaarheid en ingericht om verder te digitaliseren.

10-01-2019 2000e rekening geopend bij de RegioBank.

01-02-2019 Direct-Office, direct marketing tool ingezet, na wat testen te hebben gedaan, met als doel om uiteindelijk eind zomer 2019 10.000 adressen, om de 5/6 weken per mail zullen benaderen met een informatie brief en verwijzing naar onze bibliotheek en website (direct-office en sluit-direct).

01-10-2019 hebben we RegioBank (filiaal Geldermalsen) overgenomen, hiermee hebben we bewerkstelligd dat onze RegioBank activiteiten dit jaar met een kleine 50% zijn gegroeid.

01-01-2020 De laatste nota/acceptgiro gedraaid.

01-01-2020 Website www.peramaker volledig naar een nieuwe look and feel;

01-03-2020 Een co-creatie aangegaan met Maanval BV, een door ons opgezette webshop waarmee we een samenwerking hebben om o.a. relaties te fetteren. Maar daarnaast kan Maanval ook zijn eigen marktpositie bepalen.

09-03-2020 3 BV’s opgericht: Ooij Beheer BV, Peramaker BV en Maanval BV (Peramaker BV is door omstandigheden in hetzelfde jaar weer geliquideerd - wordt later vervolgt).
Maanval BV is een webshop, die een aantal jaren geleden onder Financieel Adviesburo Peramaker is opgericht uit een hobby - die we nu verder gaan professionaliseren en volledig losmaken van ons financieel adviesbureau / we gaan wel kijken na co-creatie mogelijkheden (b.v. cadeaubonnen e.d. verstrekken).

10-04-2020 is de eerste bestelling ontvangen vanuit Maanval.

14-04-2020 het eerste beeldbellen adviesgesprek plaats gevonden.

05-01-2021 Begonnen om het volledige kantoor op te frissen (schilderen) en werkplekken uit te breiden en een aanvang gemaakt om een 2e spreekkamer in te richten - met als gevolg dat de 1e etage volledig wordt betrokken bij de zaak - verder zal er dan ook ruimte worden gecreeerd voor Maanval BV.

13-03-2021 De eerste digitale nieuwsbrief uit naam van Maanval is verzonden.

01-08-2021 Onderzoek naar het feit - om nog meer MVO trajecten op te starten - papier gebruik, werk e.d. - met het gevolg dat onze Duurzaamheid voetafdruk steeds groter wordt.

01-09-2021 Duurzaamheid, actie opgestart om nog meer zaken per mail te laten verlopen, nota/acceptgiro is al sinds begin 2020 niet meer - nu gaan we stimuleren om de nog fysiek verzonden nota's per mail te versturen - bij accoord belonen we de desbetreffende met een cadeaubon van www.maanval.nl.